آخرین خبرها
خانه / متوسطه 2 / دوازدهم / ازمون گزینه 2

ازمون گزینه 2

جمعه 6 اذر ماه سومین ازمون گزینه 2 برای پایه پیش دانشگاهی و اولین ازمون گزینه 2 برای پایه دوم و سوم دبیرستان یرگزارخواهدشد.
پس از پایان ازمون برنامه اقامه نماز و ناهار و استراحت درنظرگرفته شده. پس از ان ساعت مطالعاتی پایه دوم اغاز خواهدشد و دانش اموزان پایه سوم باحضور مشاور پیش دانشگاهی و دبیر راهنمای مربوطه به تحلیل ازمون می پردازند و پس از ان برنامه مطالعاتی خود را که از قبل توسط معلم راهنما به ان ها ارائه شده ادامه خواهند داد.
هم چنین درطول این برنامه با دو میان وعده از دانش اموزان عزیز پذیرایی می شود.