آخرین خبرها
خانه / پنجم دبستان / بازدید از دام پروری

بازدید از دام پروری

94/9/1
بازدید از شرکت دام اصیل همراه دانش آموزان پنجم و ششم به شرکت دامپروری رفتیم برای طرح درس صنایع مصرفی و فرق دامداری صنعتی و پیشرفته . دانش آموزان از نزدیک در جریان روند کار شیردوشی و تغذیه قرار گرفتند.