آخرین خبرها
خانه / دوم دبستان / تدریس درس زیارت

تدریس درس زیارت

دانش آموزان کلاس دوم بعداز تدریس درس زیارت درکتاب بخوانیم جهت آشنایی با صحن ، گل دسته و چلچراغ به اردوی زیارتی امام زاده اسماعیل رفتند. درآن جا با قسمت های مختلف آشنا شدند و یک نماز دورکعتی زیارت به جا آوردند و به طور دسته جمعی دعای توسّل را قرائت کردند.