آخرین خبرها
خانه / تماس با ما

تماس با ما

پیش دبستان مهدا

شماره تماس: ۲۲۵۹۸۳۷۳

آدرس: خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید مالکی، گل دوم، پلاک۱.

دبستان مهدا

شماره تماس: ۲۲۵۴۱۵۳۷ – ۲۲۵۴۶۱۴۹

شماره دورنگار: ۲۲۵۴۱۵۳۷

آدرس: خیابان دیباجی جنوبی، خیابان سنجابی، خیابان میرفرشی، بن‌بست پریسا.

متوسطه یک (راهنمایی) مهدا

شماره تماس: ۰۲۱۲۶۶۰۱۵۶۷ – ۰۲۱۲۶۶۰۱۳۵۹

آدرس: خیابان شریعتی، زرگنده، کوی امامزاده، پلا ک ۷.

متوسطه دو (دبیرستان) مهدا

شماره تماس: ۰۲۱۲۶۶۰۱۵۶۷ – ۰۲۱۲۶۶۰۱۴۷۱

آدرس: خیابان شریعتی، زرگنده، کوی امامزاده، پلا ک ۷.

فرم تماس: