آخرین خبرها
خانه / دوم دبستان / تکالیف ویژه ی تعطیلات پیش بینی نشده

تکالیف ویژه ی تعطیلات پیش بینی نشده

روز اول :

1-     طرح 5 سؤال ریاضی و حل کردن آن ها

2-     انتخاب 5 کلمه از درس های خوانده شده و جمله سازی با موضوعات زیر :

·         پرسشی : 2 مورد

·         عاطفی :  2 مورد

·         خبری : 1 مورد

روز دوم :

1-     خواندن یک داستان کوتاه و نوشتن نتیجه­ی آن

2-     طرح و حلّ 10 جمع و تفریق دومرحله ای

 

روز سوم :

1-     طرح 5 سؤال ریاضی و حل کردن آن ها

2-     مطالعه­ی فارسی همراه با پرسش شفاهی توسط والدین( با استفاده از پلی کپی های قبلی داده شده)