آخرین خبرها
خانه / پنجم دبستان / خیاطی و ساخت ماکت گوش

خیاطی و ساخت ماکت گوش

دختران گل و هنرمند کلاس پنجم با شوق و ذوق فراوان کیسه پارچه ای برای مصارف مختلف دوختند.

Sewing

دانش آموزان پس از این که با گوش و مجرای شنوایی آشنا شدند به صورت گروهی ماکت گوش ساختند.

ماکت گوش