آخرین خبرها
خانه / اخبار عمومی مجتمع / تمرین جداسازی مواد

تمرین جداسازی مواد

روز یکشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه، دختران گلم با همکاری هم جشنی را در کلاس برگزار کردند.
آن ها با ماده های مختلف آشنا شدند و یاد گرفتند هر یک از این ماده ها را چگونه جداسازی کنند.

تصاویر تمرین جداسازی مواد