آخرین خبرها
خانه / اخبار عمومی مجتمع / روزدانش آموز در دبستان مهدا

روزدانش آموز در دبستان مهدا

در روز ۱۳ آبان دخترانمان به مناسبت روز دانش آموز ضمن برگزاری مسابقه به همین مناسبتُ وقایع این روز را گرامی داشتند.