آخرین خبرها
خانه / اخبار عمومی مجتمع / موسسه خیریه زنجیره امید

موسسه خیریه زنجیره امید

خداوند منان را شاکریم که توفیق همراهی با انسان هایی را عطا نمود که قلبی مهربان دارند و فکری خیر اندیش. دستان پر توان و نیکوکارشان را به خدمت میگیرند تا لبخندی بر لب غم زده ای بنشانند و لذت از سرور دیگران ببرند.
بازارچه خیریه ای در مدرسه بر پا گردید که سود حاصل از آن به موسسه زنجیره امید اهدا گردید.

Kheirie Omid