آخرین خبرها

اردوی عصری

دانش آموزان عزیز پایه ششم روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه اردوی عصری با مهدا را همراه با دوستان و مربیان، صمیمی و گرم تجربه کردند.
از تمامی مادران عزیز که در برپایی اردو ما را یاری کردند تشکر می کنیم.