آخرین خبرها
خانه / اخبار عمومی مجتمع / مطالعه گروهی

مطالعه گروهی

دانش آموزان پایه پنجم در کتابخانه به صورت گروهی مشغول به مطالعه و بررسی مطالبی مربوط به محیط زیست شدند.این کار تحقیقی با هدف تقویت کار مشارکتی و آشنایی بیشتر با قوانین فعالیت گروهی (طرح درس اجتماعی) صورت گرفت.