آخرین خبرها
خانه / اخبار عمومی مجتمع / برگزاری زنگ آزمون

برگزاری زنگ آزمون

شنبه هر هفته برای دانش آموزان “زنگ آزمون” برای تکرار و تمرین مسائل ریاضی در نظر گرفته شده است و امید است که دانش آموزان را در روند کار آموزشی کمک نماید تا بتوانند بدون اضطراب و تسلط بیشتر بر مفاهیم آموزشی داشته باشند و آزمون های ورودی دبیرستان را به بهترین نحو پشت سرگذارند.