آخرین خبرها
خانه / اخبار عمومی مجتمع / بازدید از کتابخانه ملی

بازدید از کتابخانه ملی

دانش آموزان عضو شورای کتاب از کتابخانه ملی بازدید به عمل آوردند. در آغاز در سالن اجتماعات مراسم شاهنامه خوانی برگزارگردید و بعد از موزه کتاب های کهن بازدید به عمل آمد.

در نهایت درمورد سیستم کتابداری و تاریخچه ی کتاب خانه ملی توسط فیلم و راهنما توضیحات ارائه گردید.

تصاویر بازدید اعضای شورای کتاب از کتابخانه ملی