آخرین خبرها

تبریک

دختر عزیزمان خانم رومینا پارسافر در رشته شنا در مسابقات آمادگی جسمانی و ایروبیک در آب قهرمانی استان تهران که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ در رده سنی ۱۷-۱۵ سال برگزارگردید، موفق به کسب رتبه اول در دو سرعت درآب، استقامت و چابکی رتبه دوم؛ در قدرت در استقامت و دو سرعت در آب سمت عقب در رتبه سوم در هماهنگی شد.

از سوی مسئولین مجتمع فرهنگی آموزشی مهدا به ایشان و خانواده محترمشان تبریک گفته و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.