آخرین خبرها
خانه / متوسطه 1 / سال هشتم / مرحله دوم یاد یار مهربان

مرحله دوم یاد یار مهربان

به نام خدا

مرحله ی دوم اهدای  کتاب از طرف شهرداری انجام شد و دانش آموزان هفتم و هشتم کتاب های انتخابی خود را تحویل گرفتند.

عزیزان بعد از انجام مراحل بعدی که امیدواریم بتوانند امتیاز های زیادی کسب و عضو فعال باشگاه کتاب شوند،در صورت تمایل می توانند کتاب های خودرا به کتاب خانه ی مدرسه اهداء کنند.

                                                                                                                                                                                         ” کتاب خانه ی مهدا”