آخرین خبرها
خانه / متوسطه 1 / سال نهم / کارگاه مادران خلاق

کارگاه مادران خلاق

خلاصه ای از موضوعات مطرح شده در کارگاه مادران خلاق دوشنبه مورخ 7 دی:

مادران در ابتدا و آغاز یک راهند و باید خودشان این راه را ادامه دهند. راهی نو باز شده است و همت ادامه آن بر دوش همسران مشتاق است. محوریت کارگاه تمرین مهارت هایی جهت بهبود کیفیت و رضایت از زندگی است. به شروعی دوباره بیندیشیم.