آخرین خبرها
خانه / متوسطه 1 / سال نهم / کارگاه مهارت های ارتباط با همسر

کارگاه مهارت های ارتباط با همسر

جلسه 7 کارگاه مهارت های ارتباط با همسر با همکاری “موسسه اعراف” در باغ زیبا برگزارشد.

دوستانی که در این جلسه حضورداشتند با یکی دیگر از بازوهای پذیرش و مفهوم جدید از سازگاری آشنا شدند .

سازگاری فضایی برای بیان نیاز و درک نیاز است که ما را به هم نزدیک تر می کند اما دوستان حاضر در کلاس به خوبی معنای سازگاری را می دانند؛ چهارچوب های سازگاری را می شناسند و به خوبی می دانند که حد و حدود سازگاری تا کجاست؟!