آخرین خبرها
خانه / اول دبستان / آموزش حروف “ی” و “خ”

آموزش حروف “ی” و “خ”

دخترانمان هر کدام شکل یکی از نشانه ها را نقاشی کرده و هر کلمه ای که ازآن یادشان می آمد اطرافش نوشتند.

دانش آموزان برای نشانه ­ی (خـ خ ) کاردستی کولاژ درخت وخورشید ساختند.

آموزش حرف "ی"

آموزش حرف “ی”

آموزش حرف "خ"

آموزش حرف “خ”