آخرین خبرها
خانه / پنجم دبستان / آشنایی با آناتومی چشم

آشنایی با آناتومی چشم

مولاژ چشم: دانش آموزان کلاس پنجم پس از این که با قسمت های مختلف چشم آشنا شدند و طی انجام آزمایش های مختلف عملکرد قسمت های مختلف چشم را دریافتند، مولاژ چشم ساختند.

مولاژ چشم