تمرین جداسازی مواد

روز یکشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه، دختران گلم با همکاری هم جشنی را در کلاس برگزار کردند.
آن ها با ماده های مختلف آشنا شدند و یاد گرفتند هر یک از این ماده ها را چگونه جداسازی کنند.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbaTNXSEpsNUhJM2s” title=”تصاویر تمرین جداسازی مواد” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared” newwindow=”yes” style=”normal”]

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

اطلاعات تماس

اسکرول به بالا