دبستان

مدرسه خانه دوم ماست و روزهای زندگی در مدرسه خاطره ساز لحظات شاد.

کودکی دورانی از زندگی است که در تاریخ عمر هر فرد چون ستاره‌ای درخشان می‌درخشد. باشد که با انتخاب خانه‌ای مناسب برای آموزش‌وپرورش، ستاره این آسمان درخشان‌تر گردد.

ازاین‌رو، در هم راهی و هم‌دلی با اولیای گرامی، به یاری خداوند خانه‌ای ساختیم و آن را مهدا نام گذاردیم…و این‌چنین پسندیدیم که خانه‌ای باشد برای آموزش و آرامش و حاصل آن، صندوقچه‌ای از خاطرات سراسر کشف و عشق و درک لذت حضور نور خدا” یگانه آموزگار هستی”.

مهم‌ترین اهداف مهدا در زیباترین و حساس‌ترین سال‌های زندگی دخترمان ازاین‌قرار است:
  • تقویت بنیاد ایمان و تقوای کودک
  • رشد علمی و عقلی و توانایی حل مشکلات
  • افزایش اعتمادبه‌نفس و حس مسئولیت‌پذیری و مثبت نگری او

آری، آنچه ضمن آموزش علمی با درایت و برنامه‌های مهارتی در کودک تقویت می‌شود “عزت‌نفس ” اوست و راز موفقیت مهدا در این است: ” ما معتقدیم کودکان معصوم هستند و عزتمند”، بنابراین به آنان لبخند می‌زنیم و اعتماد می‌کنیم تا بدین ترتیب اولین گام در تربیت صحیح را با تکیه‌بر کرامت انسانی کودک برداشته باشیم.

اطلاعات تماس

اسکرول به بالا