گالری تصاویر ۹۶-۹۵

دبستان

تصاویر عمومی:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbdXFWUEtfaDV4eDg&usp=drivesdk" title="تصاویر هفته دفاع مقدس 0-2" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbblBGbGN0SXF1TkU&usp=drivesdk" title="تصاویر هفته دفاع مقدس ۳-۶" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbbW1HRXBnVjMtRHc&usp=drivesdk" title="تصاویر 13 آبان 95" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbcUJDM2RiS0NhNmM&usp=drivesdk" title="یک روز برفی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbNlMyWlc1Tmc1N1k&usp=drivesdk" title="تصاویر مسابقات قرآن پایه ۳-۶" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbNVRHNkkwalE5ZkE" title="تصاویر روز هوای پاک" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbS29FdllUcVFGcGc" title="تصاویر جشنواره دومینو" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbdUpXdU9iUmlNa2M" title="تصاویر فعالیت های زنگ زبان" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxba0s1MVgzNnFwVkE" title="تصاویر ساخت عروسک با مواد بازیافتی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbNnIzbm5kcWtZc2c" title="تصاویر اردوی پدران و دختران" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbd0xRVF95UEdfcWc" title="تصاویر مسابقات کانگورو" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
پیش دبستان:[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbY3hPb1gyRHZxamc" title="تصاویر کاردستی پیش دبستان1" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B7wyHE4uUQxbazZmcXVBVWRUN3M/preview?usp=drivesdk" title="آشنایی با آداب مسجد پیش دبستان2" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbQzJCbG9PVnZjbk0" title="تصاویر اردوی پارک ارغوان" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
پایه اول:
پایه دوم:[google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B7wyHE4uUQxbZTBsZzVpWUdjc1U/view?usp=drivesdk" title="جشن قرآن دوم" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbaTNXSEpsNUhJM2s" title="تصاویر تمرین جداسازی مواد" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
پایه سوم:[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbSFBlTDlneERnV1k" title="تصاویر برنامه سالگرد جشن تکلیف" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbcGhQeDY0aXE3bjA" title="تصاویر پیاده روی پل طبیعت" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
پایه چهارم:[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbbzhrQ2dmaUJScEk" title="تصاویر فعالیت های زنگ علوم" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxba3dScGpHdXRWVHM" title="تصاویر بازدید از موزه تاریخ" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbNmtPbFB6TEIwUm8" title="تصاویر پیک نوروزی" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbWktGeXNhQU5aSG8" title="تصاویر فعالیت های فروردین آزمایشگاه علوم" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
پایه پنجم:[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbczRjdFdfM1RrNFE" title="تصاویر دوخت کیسه پارچه " icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbdUFROUhzSUVwd2s" title="تصاویر فعالیت های نوروزی" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
پایه ششم:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbS3J1V0cyVDdzMkE&usp=drivesdk" title="تصاویر بافت بافتنی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbdUFROUhzSUVwd2s" title="تصاویر فعالیت های نوروزی" icon="https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.folder+48+shared" newwindow="yes" style="normal"]
[divider]

متوسطه۱

[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbdnNDdS1yQkVGbkE&usp=drivesdk" title="تصاویر بازدید اعضای شورای کتاب از کتابخانه ملی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbcS03R2c4UTM4dVU&usp=drivesdk" title="گزارش تصویری کلاس های تابستانی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbSUpFRUFZQXZfb2s&usp=drivesdk" title="تصاویر سفره حضرت رقیه (س)" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbb0lvblotZEJwUU0&usp=drivesdk" title="تصاویر اردوی زیارتی امام زاده پنج تن(ع)" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B7wyHE4uUQxbdGRrd200czY2cUk/view?usp=drivesdk" title="تصویر مراسم بزرگداشت اربعین" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbb2FBYXlDVU9HVUk" title="تصاویر جشن ولادت پیامبر(ص)" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B7wyHE4uUQxbUDEwUncySm5YMmM/view?usp=drivesdk" title="تصاویر اردو سینما (فیلم نفس)" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbQzZaaG1XMkRSRXc" title="تصاویر بازدید از کارخانه مینو" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbcVNZdXRVSUptWGM" title="تصاویر شب یلدا" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbSEhmQmhnVG5CWDA" title="تصاویر همایش کنترل استرس" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/file/d/0B7wyHE4uUQxbVi1XS2xENWdHMVE/view?usp=drivesdk" title="وفات حضرت معصومه (س)" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbMk81akZxbDFOMW8" title="تصاویر همایش کنترل استرس (۲)" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbTTZzenBScEVvZTA" title="تصاویر آموزش اطفا حریق" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbcXhTcUlHVm5xSzg" title="تصاویر خیریه متوسطه1" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="http://mahdaschool.com/?page_id=2689&preview=true" title="تصاویر خیریه متوسطه1" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[divider]

متوسطه۲

[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbVUZZYlRDQ0hYY1k&usp=drivesdk" title="تصاویر کارتینگ دانیال" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbNndsM3g3M1BrSU0&usp=drivesdk" title="تصاویر تقدیر از داوران برگزیده جشنواره دریا" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbcGlXdUhWU0ozVG8" title="بازدید از باغ موزه دفاع مقدس - سوم" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://drive.google.com/drive/folders/0B7wyHE4uUQxbZlVkTURJSk1iNnM" title="تصاویر اردو توچال - دهم" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
اسکرول به بالا