آزمایش آشنایی با موجودات

آزمایش آشنایی با موجودات زنده

آشنایی با موجودات زنده و غیرزنده. بچه ها در کلاس بازی بله بله ، نه نه را انجام دادند. به این صورت که هر کدام از کارت های مربوط به موجودات زنده و غیرزنده را روی تابلو می چسباندند. ابتدا با راهنمایی معلم و بعد با راهنمایی بچه ها بعداز بررسی ویژگی های موجودات زنده و غیرزنده، کاربرگ آن را انجام می دادند.آزمایش آشنایی با موجودات زندهAshnaee ba Mojoodat (1)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

اطلاعات تماس

اسکرول به بالا