تکالیف ویژه ی تعطیلات پیش بینی نشده

1-     مطالعه­ ی غیردرسی همراه با خلاصه نویسی

2-     فارسی: مطالعه­ی کلّی تاجایی که تدریس شده همراه با ارزشیابی کتبی توسط والدین با استفاده از نمونه روش ارزشیابی معلّم

3-     املا: هرشب 5 خط تا جایی که تدریس شده به صورت 3 خط جمله و 2 خط کلمه های مهم

4-     اجتماعی: مطالعه و ارزشیابی کتبی در دفتر تلاش

5-     علوم: مطالعه­ ی دروس داده شده ریاضی: هرروز از مطالب کتاب و پلی­کپی­ های داده شده 10 سؤال همراه با جواب در انتهای دفتر ریاضی نوشته شود.

–         فعّالیّتهای جالبی از رسم ها مثل (نیمساز و خط عمود و …) انجام داده و امتیاز بگیرید.

* در صورت نبود دفتر مذبور در برگه ای انجام شود.

*تمام تکالیف با ذکر تاریخ باشد.

*انجام فعّالیّت وتکالیف اضافی در این ایّام موجب شادمانی ما خواهدشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp

اطلاعات تماس

اسکرول به بالا