چهار گروه اصلی مواد غذایی را شناختیم و شعر های هر کدام را نیز با هم خواندیم.

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbMHRCY0VxMWxCbk0&usp=drivesdk” title=”تصاویر آموزش 4 گروه غذایی” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png” newwindow=”yes” style=”normal”]

آدمک های یخی که با علاقه ساختیم را در جاهای مختلفی قرار دادیم تا شاهد آب شدن آن باشیم.

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbMTN2Y1NHYkNRWm8&usp=drivesdk” title=”تصاویر آدم یخی” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png” newwindow=”yes” style=”normal”]

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

اطلاعات تماس

اسکرول به بالا